ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności cyfrowej
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.sdsmiedzyrzecz.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu bip.sdsmiedzyrzecz.pl.
 • Status pod względem zgodności
Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa bip.sdsmiedzyrzecz.pl jest:
- w pełni zgodna pod względem technicznym,
- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.03.2022 roku.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22.03.2022 r.
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Data publikacji strony bip.sdsmiedzyrzecz.pl – 21.07.2014
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie bip.miedzyrzecz.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
  4. Pod adresem https://bip.sdsmiedzyrzecz.pl/41/Dane/ dostępne są:
   • Dane teleadresowe siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy     w Międzyrzeczu
   • Informacje o dostępności architektonicznej
   • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
   • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
  5. Pod adresem https://bip.sdsmiedzyrzecz.pl/kontakt/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat – Janusz Grządko, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
   Pod adresem https://bip.sdsmiedzyrzecz.pl/redaktorzy/5/ dostępny jest numer telefonu 95 742 91 72, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
   Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.sdsmiedzyrzecz.pl była na poziomie WCAG 2.1.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Janusz Grządko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-22 09:24:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Janusz Grządko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-22 09:24:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Janusz Grządko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 09:24:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »